"Pracownia Dialogu" Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna rozpoczęła swą aktywność w roku 2005, formalnie ukonstytuowała się w roku 2007. Prowadzona jest przez dr nauk humanistycznych Barbarę Smolińską, psychoterapeutę i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletniego członka zespołu Laboratorium Psychoedukacji.

"Pracownia dialogu", to ośrodek pomocy psychologicznej funkcjonujący w ramach Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu, której głównym celem jest wspieranie i rozwój psychoterapii zgodnie ze standardami profesjonalnymi i etycznymi oraz działanie na rzecz integralnego rozwoju człowieka w jego wszystkich aspektach (psychicznym, duchowym, fizycznym i społecznym).

Pracownia Dialogu, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna jest ośrodkiem niepublicznym.

_____________________________________________________________________________________________________________

 AKTUALNOŚCI

______________________________________________________________________________________________

Zapraszamy na

DZIEŃ OTWARTY 10.X.2015

      W programie następujące wykłady:

 

12:00 Jak sobie radzić z sytuacją rozstania w związku                                                                                        -Barbara Smolińska

13:00 Sytuacja psychologiczna pary po urodzeniu pierwszego i kolejnych dzieci                                                                -Barbara Smolińska

14:00 Czy możemy sobie zaszkodzić religią?                                                                                                                              - Anna Rygielska

15:00 Czym jest i jak działa psychoterapia                                                                                                                         - Karolina Tkaczewska

16:00 warsztat: Uczucia- Twój wróg czy przyjaciel?                                                                                        - Katarzyna Semczuk-Dembek

17:00 Czym jest depresja i jak sobie z nią radzić?                                                                                                           - Wojciech Sulimierski

18:00 Etapy i zadnia rozwojowe człowieka wg. E. Eriksona                                                                                           - Wojciech Sulimierski

Nasi terapeuci będą udzielać również bezpłatnych konsultacji indywidualnych, małżeńskich i dla młodzieży, konsultacji dotyczących uzależnień oraz porad w sprawach wychowawczych. 

Konsultacje będą odbywać się w godzinach 09:00-19:00

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy  o wcześniejszą rezerwację konsultacji

i miejsca na warsztatach/wykładach pod nr tel.: 

 664 050 178

_____________________________________________________________________________________________________________

Są jeszcze wolne miejsca w stacjonarnej  grupie terapeutycznej. Zapraszamy na wcześniejsze konsultacje.

_____________________________________________________________________________________________________________

Zachęcamy do odsłuchania nagrań z cyklu debat "Od Lęku do milości"  zrealizowanych przez Warszawski Klub Tygodnika Powrzechnego i Fundację Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu:

"Katolik wobec Innego – od walki lub izolacji do jedności w różnorodności"

"Katolik i miłość do samego siebie - między egoizmem a karzącym superego"

"Katolik wobec wolności - od samowoli lub ślepego posłuszeństwa do odpowiedzialności"