"Pracownia Dialogu" Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna rozpoczęła swą aktywność w roku 2005, formalnie ukonstytuowała się w roku 2007. Prowadzona jest przez dr nauk humanistycznych Barbarę Smolińską, psychoterapeutę i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletniego członka zespołu Laboratorium Psychoedukacji.

"Pracownia dialogu", to ośrodek pomocy psychologicznej funkcjonujący w ramach Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu, której głównym celem jest wspieranie i rozwój psychoterapii zgodnie ze standardami profesjonalnymi i etycznymi oraz działanie na rzecz integralnego rozwoju człowieka w jego wszystkich aspektach (psychicznym, duchowym, fizycznym i społecznym).

Pracownia Dialogu, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna jest ośrodkiem niepublicznym.

____________________________________________________________________________________________________________

 Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych wykładach, warszatatach i konsultacjach 

DZIEŃ OTWARTY 20.IX

11:00 warsztat: Podróże z dziećmi- tak? jak? po co?
				                                              Katarzyna Semczuk-Dembek

12:00 wykład: Uzależnienie i współuzależnienie- przyczyny, mechanizmy, leczenie

 

   Leszek Zwierzyński

14:00 warsztat: Jak sobie radzić z uczuciami?
                                      Kamila Hertmanowska

15:00 wykład: Czym jest psychoterapia, kiedy i jak z niej korzystać?
									                   	           Kamila Hertmanowska

16:00 wykład: Dziecko w sytuacji ostrego kryzysu, separacji, rozwodu, 
		 śmierci rodziców - jak je wspierać i pomagać
									   	                            Barbara Smolińska

17:00 wykład: Zadania rozwojowe człowieka na różnych etapach życia
										                            Wojciech Sulimierski

18:00 wykład: 7 zasad udanego małżeństwa 
										                            Wojciech Sulimierski


Nasi terapeuci będą udzielać również 

bezpłatnych konsultacji indywidualnych, małżeńskich i dla młodzieży.

Konsultacje będą odbywać się w godzinach 09:00-18:00

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację konsultacji

i miejsca na warsztatach/wykładach pod nr tel.:

0 664 050 178