"Pracownia Dialogu" Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna rozpoczęła swą aktywność w roku 2005, formalnie ukonstytuowała się w roku 2007. Prowadzona jest przez dr nauk humanistycznych Barbarę Smolińską, psychoterapeutę i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletniego członka zespołu Laboratorium Psychoedukacji.

"Pracownia dialogu", to ośrodek pomocy psychologicznej funkcjonujący w ramach Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu, której głównym celem jest wspieranie i rozwój psychoterapii zgodnie ze standardami profesjonalnymi i etycznymi oraz działanie na rzecz integralnego rozwoju człowieka w jego wszystkich aspektach (psychicznym, duchowym, fizycznym i społecznym).

Pracownia Dialogu, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna jest ośrodkiem niepublicznym.

_____________________________________________________________________________________________________________

 AKTUALNOŚCI

_________________________________________________________________________________________________________

Od września wolne jest jeszcze jedno miejsce stażowe na 10 miesięczny staż terapeutyczny. Absolwentów lub studentów wyższych lat jednej ze szkół psychoterapii akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne prosimy o nadsyłanie CV na adres biura.

_____________________________________________________________________________________________________________

INTENSYWNA WEEKENDOWA GRUPA TERAPEUTYCZNA

Zapraszamy osoby pełnoletnie

zmagające się z poczuciem osamotnienia, brakiem bliskich relacji, przeżywające trudności w relacjach z innymi, chcące lepiej wyrażać swoje potrzeby i uczucia, lepiej rozumieć siebie, swoje zachowania i innych

do udziału w intensywnym terapeutycznym doświadczeniu grupowym.

Spotkania odbywać się będą w soboty i w niedziele w blokach 4 godzinnych

w okresie od 13.06.2015 do 02.08.2015. Odbędzie się 16 sesji podczas 8 weekendów- czas trwania 64 godziny. Konieczny jest udział w całym cyklu.

Przed grupą zapraszamy na konsultację.

____________________________________________________________________________________________________________

Od września rozpocznie pracę kolejna stacjonarna grupa terapeutyczna. Zapraszamy na wcześniejsze konsultacje.

_____________________________________________________________________________________________________________

Zachęcamy do odsłuchania nagrań z cyklu debat "Od Lęku do milości"  zrealizowanych przez Warszawski Klub Tygodnika Powrzechnego

i Fundację Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu:

"Katolik wobec Innego – od walki lub izolacji do jedności w różnorodności"

"Katolik i miłość do samego siebie - między egoizmem a karzącym superego"

"Katolik wobec wolności - od samowoli lub ślepego posłuszeństwa do odpowiedzialności"