"Pracownia Dialogu" Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna rozpoczęła swą aktywność w roku 2005, formalnie ukonstytuowała się w roku 2007. Prowadzona jest przez dr nauk humanistycznych Barbarę Smolińską, psychoterapeutę i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletniego członka zespołu Laboratorium Psychoedukacji.

"Pracownia dialogu", to ośrodek pomocy psychologicznej funkcjonujący w ramach Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu, której głównym celem jest wspieranie i rozwój psychoterapii zgodnie ze standardami profesjonalnymi i etycznymi oraz działanie na rzecz integralnego rozwoju człowieka w jego wszystkich aspektach (psychicznym, duchowym, fizycznym i społecznym).

Pracownia Dialogu, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna jest ośrodkiem niepublicznym.

 

 

Aktualności

Zapraszamy do udziału w warsztacie dla par,  termin warsztatu 28-29.III.2014   

____________________________________________________________________________      

DZIEŃ OTWARTY 26.IV

zapraszamy na nieodpłatne warsztaty, wykłady i konsultacje

10:00 warsztat: Jak sobie radzić z uczuciami
								               Kamila Hertmanowska
11:00 warsztat: Czy nasz nastolatek jest szalony?
zapraszamy całe rodziny jak i pojedyńcze osoby    Kamila Hertmanowska/Katarzyna Semczuk-Dembek

12:00 warsztat: Starość i choroba w rodzinie- naturalny etap życia zapraszamy całe rodziny jak i pojedyńcze osoby Katarzyna Semczuk-Dembek

13:00 wykład: Czym jest psychoterapia, kiedy i jak z niej korzystać? 

                                                                                              Karolina Tkaczewska

14:00 wykład: Terapia grupowa- podstawowe zadania oraz jej znaczenie w rozwoju osobistym

                                                                                              Karolina Tkaczewska

15:00 wykład: Rola dziadków w rodzinie- szanse, wyzwania, pułapki

                                                                                                Barbara Smolińska

16:00 wykład: Wychowanie seksualne i edukacja seksualna dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesznoszkolnym
Barbara Smolińska 17:00 wykład: Czym jest depresja i jak sobie z nią radzić Wojciech Sulimierski 18:00 wykład: 7 zasad udanego małżeństwa Wojciech Sulimierski 19:00 wykład: Uzależnienie i współuzależnienie- przyczyny, mechanizmy, leczenie Leszek Zwierzyński Nasi terapeuci będą udzielać również bezpłatnych konsultacji indywidualnych, małżeńskich
i dla młodzieży.

 Konsultacje będą odbywać się w godzinach 10:00-18:00

 Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację

konsultacji i miejsca na warsztatach/wykładach pod nr tel. 664 050 178