"Pracownia Dialogu" Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna rozpoczęła swą aktywność w roku 2005, formalnie ukonstytuowała się w roku 2007. Prowadzona jest przez dr nauk humanistycznych Barbarę Smolińską, psychoterapeutę i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletniego członka zespołu Laboratorium Psychoedukacji.

"Pracownia dialogu", to ośrodek pomocy psychologicznej funkcjonujący w ramach Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu, której głównym celem jest wspieranie i rozwój psychoterapii zgodnie ze standardami profesjonalnymi i etycznymi oraz działanie na rzecz integralnego rozwoju człowieka w jego wszystkich aspektach (psychicznym, duchowym, fizycznym i społecznym).

Pracownia Dialogu, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna jest ośrodkiem niepublicznym.

_____________________________________________________________________________________________________________

 AKTUALNOŚCI

_____________________________________________________________________________________________________________

INTENSYWNA WEEKENDOWA GRUPA TERAPEUTYCZNA

Zapraszamy osoby pełnoletnie

zmagające się z poczuciem osamotnienia, brakiem bliskich relacji, przeżywające trudności w relacjach z innymi, chcące lepiej wyrażać swoje potrzeby i uczucia, lepiej rozumieć siebie, swoje zachowania i innych

do udziału w intensywnym terapeutycznym doświadczeniu grupowym.

Spotkania odbywać się będą w soboty i w niedziele w blokach 4 godzinnych

w okresie od 13.06.2015 do 02.08.2015. Odbędzie się 16 sesji podczas 8 weekendów- czas trwania 64 godziny. Konieczny jest udział w całym cyklu.

Przed grupą zapraszamy na konsultację.

____________________________________________________________________________________________________________

Od września rozpocznie pracę kolejna stacjonarna grupa terapeutyczna. Zapraszamy na wcześniejsze konsultacje.

____________________________________________________________________________________________________________

 

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY

16.VI

Fundacja Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu wraz

z Klubem Inteligencji Katolickiej zaprasza na comiesięczne

spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

 

Pragniemy zaprezentować Państwu wybitne dzieła filmowe dotykające ważnych zagadnień egzystencjalnych (społecznych, psychologicznych, obyczajowych), które mogą nas poruszać, inspirować, poszerzać nasze horyzonty. Spotkanie składa się z projekcji filmu i następującej po nim dyskusji wokół zagadnień poruszanych w filmie.

Spotkanie poprowadzi psychoterapeuta p. Wojciech Sulimierski,

16.VI w godz. 12 – 15,

w siedzibie KIK przy ul. Freta 20/24a w Warszawie (Nowe Miasto).

Projekcja filmu i udział w dyskusji jest bezpłatny.

16.VI zapraszamy na film:

"Dziewczyna w trampkach", („Wadjda”)

Niemcy, Arabia Saudyjska 2012, reż. Haifaa Al-Mansour

 

 

* na spotkania DKF zapraszamy w każdy III wtorek miesiąca

_____________________________________________________________________________________________________________

Zachęcamy do odsłuchania nagrań z cyklu debat "Od Lęku do milości"  zrealizowanych przez Warszawski Klub Tygodnika Powrzechnego

i Fundację Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu:

"Katolik wobec Innego – od walki lub izolacji do jedności w różnorodności"

"Katolik i miłość do samego siebie - między egoizmem a karzącym superego"

"Katolik wobec wolności - od samowoli lub ślepego posłuszeństwa do odpowiedzialności"